Šta sve utiče na vrednost vaših nekretnina?

Utiču mnogi faktori: okruženje, lokacija, način održavanja zajedničkih prostorija, kvalitet objekata, a kao krov svega navedenog – način upravljanja datim objektom.

Usluga Upravljanje i administracija predstavlja krov u održavanju objekata!

Prema dosadašnjim analizama, 96% naših korisnika kombinuje ovu uslugu sa drugim uslugama iz našeg portfolija, jer na taj način obezbeđuju sebi mnoge pogodnosti:

 • osobu za kontakt i tim stručnih saradnika za održavanje objekta;
 • pripremu plana i programa održavanja;
 • vođenje sednica skupština stanara i izrada zapisnika;
 • pomoć pri registraciji stambenih zajednica i formiranja zajednica;
 • usluge Call centra – prijem informacija o kvarovima i pravovremeno informisanje korisnika;
 • komunikacija sa komunalnim službama radi sprovođenja inicijativa korisnika;
 • prikupljanje i analiza ponuda za pojedine radove, vanredne popravke i nabavke;
 • vođenje celokupne knjigovodstvene dokumentacije i računovodstva za potrebe stambene zajednice;
 • kreiranje internet portala za potrebe naselja sa integrisanim sistemom prijave kvarova i upućivanje reklamacija putem ticketing sistema;
 • pribavljanje i arhiviranje tehničke dokumentacije;
 • izrada izveštaja za potrebe Skupštine stambene zajednice – informisanje stanara o statusu analitike uplate i dugovanja, procesuiranje naplate usluga;
 • izrada pojedinačnih uplatnica za vlasnike svakog posebnog dela;
 • izveštavanje klijenata o radovima na održavanju;
 • analiza troškova, istorija održavanja i intervencija.

Izborom ove usluge dobijate sigurnog i dugogodišnjeg partnera u očuvanju vrednosti objekata; olakšavate rad upravnika iz redova stanara, dobijate brze, precizne i pravovremene informacije pozivom Call centra.

Sve Vaše reklamacije i inicijative će biti uzete u obzir – neće biti zaboravljene nakon poziva, već će putem ticketing sistema biti automatski prosleđene na dalju realizaciju.