Šta sve utiče na vrednost vaših nekretnina?

Utiču mnogi faktori: okruženje, lokacija, način održavanja zajedničkih prostorija, kvalitet objekata, a kao krov svega navedenog – način upravljanja datim objektom.

Usluga Upravljanje i administracija predstavlja krov u održavanju objekata!

Prema dosadašnjim analizama, 96% naših korisnika kombinuje ovu uslugu sa drugim uslugama iz našeg portfolija, jer na taj način obezbeđuju sebi mnoge pogodnosti:

 • Osobu za kontakt i tim stručnih saradnika za održavanje objekta
 • Pripremu plana i programa održavanja
 • Vođenje sednica skupština stanara i izrada zapisnika.
 • Pomoć pri registraciji stambenih zajednica i formiranja zajednica.
 • Usluge CALL centra – prijem informacija o kvarovima i pravovremeno informisanje korisnika.
 • Komunikacija sa komunalnim službama radi sprovođenja inicijativa korisnika
 • Prikupljanje i analiza ponuda za pojedine radove, vanredne popravke i nabavke
 • Vođenje celokupne knjigovodstvene dokumentacije i računovodstva za potrebe stambene zajednice
 • Kreiranje internet portala za potrebe naselja sa integrisanim sistemom prijave kvarova i upućivanje reklamacija putem ticketing sistema.
 • Pribavljanje i arhiviranje tehničke dokumentacije
 • Izrada izveštaja za potrebe Skupštine stambene zajednice – informisanje stanara o statusu analitike uplate i dugovanja, procesuiranje naplate usluga
 • Izrada pojedinačnih uplatnica za vlasnike svakog posebnog dela
 • Izveštavanje klijenata o radovima na održavanju
 • Analiza troškova, istorija održavanja i intervencija

Izborom ove usluge dobijate sigurnog i dugogodišnjeg partnera u očuvanju vrednosti objekata; olakšavate rad upravnika iz redova stanara, dobijate brze, precizne i pravovremene informacije pozivom Call centra.

Sve Vaše reklamacije i inicijative će biti uzete u obzir – neće biti zaboravljene nakon poziva, već će putem ticketing sistema biti automatski prosleđene na dalju realizaciju.

Ukoliko vam je cilj očuvanje vrednosti vašeg objekta, kontaktirajte nas.