• Priprema plana i programa održavanja
 • Vođenje sednica skupština stanara i izrada zapisnika.
 • Pomoć pri registraciji stambenih zajednica i formiranja zajednica.
 • Usluge CALL centra – prijem informacija o kvarovima i pravovremeno informisanje korisnika.
 • Komunikacija sa komunalnim kućama u slučaju kvarova
 • Praćenje rada podizvođača
 • Prikupljanje i analiza ponuda za pojedine radove, vanredne popravke i nabavke
 • Kreiranje inicijativa, prikupljanje potpisa i upućivanje istih prema nadležnim institucijama i JKP- ima
 • Vođenje celokupne knjigovodstvene dokumentacije i računovodstva za potrebe Skupštine stambene zajednice
 • Kreiranje portala za potrebe naselja sa integrisanim sistemom prijave kvarova i upućivanje reklamacija putem ticketing sistema.
 • Pribavljanje i arhiviranje tehničke dokumentacije
 • Izrada izveštaja za potrebe Skupštine stambene zajednice – informisanje stanara o statusu analitike uplate i dugovanja, procesuiranje naplate usluga
 • Izveštavanje klijenata o radovima na održavanju
 • Analiza troškova, istorija održavanja i intervencija