Pouzdani domaćin sa ulogom portira i službenika video nadzora

Detekcija problema na objektu (identifikovanje kvarova i koordinacija sa tehničkom službom)

Prijem hitnih poziva, evidentiranje prijava

Saradnja i komunikacija sa licima koja posećuju zgradu

Angažovanje servisera, izveštavanje, planiranje

Intervencije u slučaju uočenog nepoštovanja kućnog reda i pravila ponašanja, nepropisnog parkiranja – koordinacija sa komunalnim službama

24/7/365 prisustvo licenciranog službenika

 

Domaćin zgrade profesionalno i odgovorno obavlja dužnosti u skladu sa potrebama i zahtevima korisnika objekta, blagovremeno reaguje detektujući eventualne probleme u koordinaciji sa tehničkom službom. Pouzdan i predusretljiv domaćin objekta garantuje korisnicima integritet i značajan je u svakom aspektu sigurnosti.