Ukoliko ste investitor koji gradi stambene ili poslovne objekte i želite da Vaši objekti budu reprezentativni i nakon nekoliko godina od izgradnje, onda su konsultantske usluge dokazanih eksperata nešto što sigurno ne želite da zaobiđete.

City Facility je pionir u poslovima upravljanja i održavanja objekata. Na srpskom tržištu poslujemo još od 2009. godine i upravo zahvaljujući stručnom timu sa dugogodišnjim iskustvom, jedina smo kompanija koja može da ponudi potpunu Facility Consulting uslugu.

Šta obuhvata usluga Facility Consulting?

  • kreiranje odgovarajućih upitnika o tehničkim elementima i karakteristikama objekta – formiranje specifikacije zajedničkih instalacija sistema i opreme na osnovu projektno-tehničke dokumentacije;
  • kreiranje nacrta ugovora i specifikacija o pružanju predmetnih usluga u skladu sa zahtevima investitora i potrebama objekta/kompleksa;
  • formiranje potrebne dokumentacije za tenderski postupak (formulari: opšti podaci, opšti uslovi, kadrovski kapacitet, referentno iskustvo, specifikacija usluga i dinamika izvođenja radova u cilju očuvanja funkcionalnih i estetskih vrednosti objekata);
  • kompletan izveštaj o sprovedenim aktivnostima i uporedna analiza pristiglih ponuda za potrebe investitora;
  • priprema dokumentacije i finalizovanje dogovora sa odabranim izvođačima.

Znamo koliko je važno da isplativnost svake Vaše investicije bude maksimalna. Dozvolite da Vam kod ove investicije pomognemo u tome.