City Facility doo, sa sedištem u ul. Uroša Martinovića br.13, 11070 Novi Beograd, Srbija, PIB 106175380 (u daljem tekstu City Facility), poštuje i štiti privatnost svake osobe čije privatne podatke prikuplja. Politika privatnosti definiše koje lične podatke City Facility prikuplja, u koju svrhu ih koristi, kako ih štiti i koja su vaša prava.

City Facility poseduje sva autorska prava na fotografijama, tekstovima i drugim objavljenim materijalima, u okviru zakonske regulative Republike Srbije. Fotografije, tekstovi i drugi materijali, ne mogu se izdavati, prodavati, javno ili privatno objavljivati, umnožavati, niti na bilo koji drugi način koristiti, bez pristanka City Facility.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i korišćenje tekstova, fotografija i drugog materijala objavljenog na ovom sajtu, bez izričitog pristanka City Facility, predstavlja kršenje zakona i povredu autorskih prava, uz obavezu naknade štete.

Obim primene

Ova Politika se odnosi na svaku obradu ličnih podataka od strane kompanije City Facility. Obrađivač podacima i pravni okvir City Facility, kao obrađivača vaših podataka, poštuje vašu privatnost i obavezuje se da će zaštititi vaše lične podatke.

Prikupljanje i čuvanje podataka vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), drugim pravilima koja regulišu datu oblast, i koja se primenjuju u Republici Srbiji, kao i sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) Evropske unije.

Primenom principa zaštite podataka, City Facility se, u okviru primene ove Politike, posebno brine o principima obrade podataka, pa se ti podaci obrađuju na sledeće načine:

 • Pravno – obrada će biti moguća ako to Zakon dozvoljava i unutar je granica određenih Zakonom.
 • Nepristrasno – uz poštovanje jedinstvenosti svakog odnosa, primenom svih adekvatnih mera za zaštitu ličnih podataka i privatnosti uopšte, i ne sprečavajući ispitanika da ostvari svoja prava.
 • Transparentno – obaveštavanjem ispitanika o obradi ličnih podataka. Celim putem, počev od prikupljanja podataka, kada se ispitanici informišu o svakom aspektu obrade podataka, do završetka obrade podataka, ispitanici će imati jednostavan i brz pristup sopstvenim podacima, uključujući I pribavljanja kopije u skladu sa odredbama Zakona. Određene informacije mogu biti ograničene samo kada je to obavezujuće Zakonom ili ako je to potrebno radi zaštite trećih lica.
 • Ograničenjem čuvanja podataka – čuvanjem podataka u obrascu koji omogućava identifikaciju ispitanika samo u onom periodu koji je neophodan u svrhu za koju se lični podaci obrađuju, i duže ako to dopušta Zakon.
 • Ograničenom količinom podataka – obrada podataka samo ako su prikladni, relevantni i ograničeni na ono što je potrebno. Posebna pažnja će se voditi o prikupljanju podataka za koje ne postoji opravdana potreba za njihovom obradom.
 • Brigom o tačnosti – brigom o tačnosti i ažurnosti podataka, i brisanjem netačnih podataka u okviru kapaciteta.
 • Brigom o kompletnosti i poverljivosti – tehničkim i organizacionim merama, čime se pruža neophodna bezbednost ličnih podataka, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, i od slučajnog gubitka, uništavanja ili oštećenja, primenom neophodnih tehničkih i organizacionih mera. Primenjivaće se odgovarajuće mere s obzirom na rizik, tokom svake vrste obrade podataka.

Zašto i kako prikupljamo i koristimo vaše lične podatke

Mi možemo da prikupljamo vaše lične podatke kao pojedinca, u različite svrhe, kao što su sledeće:

 • Pristup i upotreba internet stranica ili drugih mrežnih usluga

Kada ulazite na našu internet stranicu ili koristite mrežnu uslugu, mi ćemo snimiti informacije koje su neophodne, da vam omogućimo pristup, za potrebe rada internet stranice, kako bismo postupali u skladu sa sigurnosnim i zakonskim zahtevima u vezi sa radom naše stranice, kao što su IP adresa i podešavanja pregledača. Takođe prikupljamo informacije o vašim aktivnostima tokom vaše posete da bismo personalizovali vaše iskustvo internet stranice, kao što je snimanje vaših preferenci i podešavanja, i za prikupljanje statističkih podataka koji će nam pomoći da unapredimo i dalje razvijemo naše internet stranice, proizvode i usluge.

 • Odgovaranje na vaš zahtev za informacije, porudžbinu ili podršku

Kada nas kontaktirate u vezi sa zahtevom za informacijama, želite da naručite proizvod ili uslugu, da vam pružimo podršku, mi prikupljamo informacije neophodne za ispunjavanje vašeg zahteva, da vam omogućimo pristup proizvodu ili usluzi, da vam pružimo podršku i kako bi mogli da vas kontaktiramo. Kada date svoje ime i kontakt podatke za registraciju u vezi sa takvim zahtevom, registracija nam može poslužiti da vas identifikujemo kada posećujete naše internet stranice.

 • Marketing

Većina informacija koje prikupimo o vama potiče iz naših direktnih interakcija s vama. Mi kombinujemo lične podatke koje prikupljamo da bismo razvili agregatnu analizu i poslovnu inteligenciju za vođenje našeg poslovanja i za potrebe marketinga.

City Facility garantuje da će prikupljene podatke koristiti samo u gore navedene svrhe. City Facility može koristiti depersonalizovane podatke za statistiku.

Bezbednost i tačnost informacija

Mi nameravamo da zaštitimo vaše lične podatke i održavamo njihovu tačnost. City Facility primenjuje razumne fizičke, administrativne i tehničke mere čuvanja, koje će nam pomoći da zaštitimo vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, upotrebe i otkrivanja.

Period zadržavanja

Mi nećemo zadržavati lične podatke duže nego što je neophodno da se ispuni svrha zbog koje se obrađuju, uključujući sigurnost naše obrade u skladu sa zakonskim i pravnim obavezama (npr. revizija, knjigovodstvo i pravni uslovi zadržavanja), za upravljanje sporovima, i za uspostavljanje, sprovođenje ili odbranu pravnih tužbi u zemljama u kojima poslujemo.

Prava ispitanika

Bez obzira na osnov prikupljanja podataka, vi bilo kada možete podneti zahtev, koji je besplatan, za:

 • pristup, imate pravo da znate da li su vaši lični podaci obrađeni ili ne
 • izmenu podataka u svim bazama ličnih podataka, nakon čega će City Facility izmeniti vaše podatke u svim bazama, u zavisnosti od vašeg zahteva
 • brisanje („pravo da se bude zaboravljen“) ličnih podataka u svim bazama ličnih podataka, nakon čega će vas City Facility izbrisati iz svih svojih baza, osim iz baza koje je City Facility dužan da drži i čuva u skladu sa propisanim zakonskim regulativama, ili u slučaju strožijih legitimnih razloga za rukovanje podacima ili ako rukovanje nije neophodno za podnošenje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva
 • ograničenje obrade vaših podataka ili podnošenje žalbe zbog obrade istih,
 • prenos podataka o vama koji su prikupljeni s naše strane, ka vama ili ka trećim stranama („pravo na prenosivost podataka“), u skladu sa propisanim zakonskim regulativama,
 • ukoliko su podaci dati na osnovu saglasnosti, vi je možete povući, u bilo kojem trenutku i bez ikakvih negativnih posledica,
 • pravo na podnošenje žalbe nadležnom nadzornom organu, Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, sa sedištem u Beogradu, Srbija.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa našom Politikom o privatnosti, ili opisanim rukovanjem vašim podacima, ili imate sumnju ili žalbu u vezi sa primenom ove Politike, ili ukoliko želite da pošaljete zahtev za pristup vašim ličnim podacima koje imamo o vama ili za njihovo brisanje, možete nam poslati svoj pisani zahtev na kontakt adresu: info@city-facility.rs

Promene u našim Izjavama o privatnosti

Mi povremeno možemo da ažuriramo ovu Izjavu o privatnosti, kao i bilo koju drugu određenu izjavu o privatnosti. Kada budemo unosili izmene u ovu Izjavu o privatnosti, postavićemo i novi datum iznad ove Izjave o privatnosti.

Na snazi od 15.01.2020. godine