Ukoliko želite da obezbedite optimalno funkcionisanje i produženje životnog veka svih zajedničkih sistema, opreme i instalacija, tehničko održavanje objekata je neophodno.

Zahvaljujući tehničkom održavanju objekta ostvarujete znatne uštede, povećavate komfor u stanovanju ili poslovanju i smanjujete mogućnosti ekcesnih/havarijskih situacija.

Naš tehnički tim je sačinjen od inženjera, tehničara i domara, a sarađujemo i sa usko specijalizovanim stručnim kooperantima, kako bismo mogli da odgovorimo na sve zahteve od samog početka funkcionisanja objekta – od momenta preuzimanja od Investitora.

Šta obuhvata tehničko održavanje?

Tehničko održavanje obuhvata zakonom propisane periodične kontrole i servise, preventivne preglede, korektivne i hitne intervencije na sledećim zajedničkim sistemima, instalacijama ili opremi:

 • Liftovi (redovno mesečno održavanje, hitne i vanredne intervencije, godišnji atest)
 • Sistemi, instalacije i oprema za zaštitu od požara (periodične provere- sistem za dojavu požara, sistem za detekciju gasa Co, stabilna instalacija za gašenje požara/ sprinkler instalacijia, sistem prinudne ventilacije i odimljavanja, protiv požarni aparati, hidranti, oprema u hidrantskim ormanima, hidrantska mreža, gromobranska instalacija, protiv panična rasveta drugo)
 • Dizel agregat (godišnji servis, mesečno provera parametara i povremeno puštanje u rad)
 • Instalacije vodovoda i kanalizacije(redovna kontrola rada- pumpe za povišenje pritiska sanitarne i hidrantske mreže, muljne pumpe, separatori, provera i odgušenje kanalica, rigola, slivnika; vizuelna provera cevnog razvoda)
 • Elektro instalcije i rasveta (redovni pregledi razvodnih ormana i opreme u njima, provera, podešavanje, poporavka i po potrebi zamena elemenata rasvete, svetiljki, sijalica, senzora, tastera, foto ćelija, elektro galanterije i drugo)
 • Termo-tehničke instalacije(sistemi grejanja, hlađenja, sistemi nadpritisne ventilacije i odimljavanja)
 • Sistemi video nadzora (redovna provera parametara, podešavanje uglova kamera, provera zakonom propisane obaveze čuvanja snimaka i drugo)
 • Sistemi kontrole pristupa(interfonski sistemi, garažna vrata, garažne rampe, kartični sistem, alarmni sistem za dojavu provala i drugo)
 • Bravarija (redovna provera stanja, podešavanje automata za zatvaranje, podmazivanje i zamena okova i drugo)
 • Mobilijar (redovna provera stanja i održavanje klupa, kanti, elemenata na dečijem igralištu, otvorenoj teretani pres kontejnera i drugo)
 • Ostalo (redovno praćenje parametara i održavanje fontanske tehnike, sistema za zalivanje i drugo )

Želimo da obezbedimo potpuno siguran i bezbrižan boravak u vašem objektu. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate.