Zamena sijalica u zajedničkim delovima zgrade i garaže

Zamena neispravnih prekidača, tastera za stepenišno svetlo u zajedničkim prostorijama

Zamena reflektora, plafonjera, senzorskog osvetljenja i ostalog materijala po potrebi

Pregled ispravnosti i popravke poštanskih sandučića, mehanizma ulaznih vrata, brava, katanaca

Detekcija mogućih i eventualnih kvarova i sitne popravke

Farbanje klupa, mobilijara, cevi, manji molerski radovi i popravke i sl.

Koordinacija sa tehničkim službama/odgovornim izvođačima po pitanju prijave svih eventualnih kvarova, smetnji i nepravilnosti